Aanmelden nieuwsbrief

Vul hier uw emailadres in en ontvang de nieuwsbrief

Algemene voorwaarden

Hotel De Logerij

( gastenovereenkomst )
De algemene voorwaarden, die bij een boeking door u geaccepteerd worden, regelen de betrekkingen tussen u en Hotel de Logerij. Leest u deze a.u.b. zorgvuldig door.

1. De overeenkomst is afgesloten wanneer een kamer besteld en toegezegd is. Het afsluiten van de overeenkomst verplicht het hotel het aangebodene na te komen voor de duur van de overeenkomst. Optiedata zijn voor beide partijen bindend. Het hotel behoud het recht na afloop van de optiedatum de afgesproken kamer weer vrij te geven voor verhuur. Voor het boeken van een kamer in dit hotel geldt een minimum leeftijd van 21 jaar.
 
2.De genoemde prijzen zijn de prijzen die gelden bij het afsluiten van de overeenkomst, kleine noodzakelijke afwijkingen en veranderingen voorbehouden.
 
3Toeristenbelasting wordt via Hotel de Logerij ingenomen en zijn dus niet in de kamerprijs inbegrepen.

4. De factuur dient, rekening houdend met de vooruitbetaling, bij aankomst voldaan te worden. Het hotel behoudt het recht te vragen naar een voorschot op de factuur waarvan de hoogte aangegeven staat op de bevestiging. Wordt het voorschot niet voldaan uiterlijk tot de aangegeven datum heeft het hotel het recht de afgesloten overeenkomst te ontbinden.

5. Ondanks alle inzet zijn op of aanmerkingen nooit uitgesloten. Gelieve deze direct te melden aan de receptie of binnen een maand schriftelijk aan het hotel.

6 De hotelkamer is voor de gast gereserveerd vanaf 15.00 uur op de aankomstdag tot 10.30 uur op de vertrekdag. Wanneer er niet nadrukkelijk een late aankomst doorgegeven wordt aan het hotel behoud het hotel het recht de kamer na 18.00 uur te vergeven. De gast kan geen aanspraak maken op bepaalde kamers. Is de afgesproken kamer, op welke grond dan ook, niet beschikbaar is het hotel verplicht voor een gelijkwaardige kamer te zorgen in een ander hotel in de directe omgeving. De gast kan voor aankomst afzien van de overeenkomst tot boeken van een kamer of de overeenkomstduur aanpassen maar dan gelden de volgende voorwaarden:
 

  Annulering of wijziging die tot 30 dagen voor aankomst plaatsvinden worden met 50% over de totaalsom in  rekening gebracht.
  Annulering of wijziging die vanaf 30 dagen voor aankomst plaatsvinden of no-show worden met 100% over de totaalsom in rekening gebracht.


7.Afwijkingen van de overeenkomst zoals bv annulering of omboeking moeten schriftelijk vastgelegd worden. Aan een mondelinge annulering kan de gast geen rechten ontlenen.

8.Wordt het geplande verblijf door overmacht of onvoorziene gebeurtenissen zoals natuurrampen, epidemieën, oorlog of landelijke onrust te gevaarlijk beschouwd, heeft het hotel het recht de overeenkomst te ontbinden.

9. Het hotel is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan toelating voorwaarden verbinden.

10. Het hotel is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het hotel zijn meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van het hotel.


11. Alle gasten dienen de huisregels van hotel De Logerij te respecteren. Het overtreden van de huisregels geeft het hotel het recht de overeenkomst af te breken zonder dat het bedrag van de overeenkomst wordt teruggegeven.


12. Wanneer een van de algemene voorwaarden niet bruikbaar zijn, heeft het geen invloed op de andere algemene voorwaarden.

13. Drukfouten en wijzigingen geven geen verplichtingen voor Hotel De Logerij.